The Single Best Strategy To Use For ثبت شرکت در تهران

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که دربردارنده تصویب اساسنامه ،تعیین اعضا هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار باشد.

در واقع دفتر ثبت تجارتی ، دفتری است که از طریق آن می توان برای شناسایی تجار مقیم یک محدوده خاص جغرافیایی استفاده نمود. 

مراحل ثبت شرکت اینترنتی

ما اطلاع رسانی صحیح و به روز رو از جمله وظایف خودمون میدونیم و خوشحالیم که رضایت و حسن توجه شما مخاطبین گرامی رو داریم

الف) موضوعاتی که قابل ثبت توسط عموم مردم نیستند و فعالیت در این موضوعات در انحصار دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و عمومی و دولت قرار دارد

در مورد ثبت شرکت سهامی خاص پس از تایید نام باید اقدامات زیر رو انجام بدین تا سامانه اداره ثبت شرکتها برای پرینت اوراق بهتون دسترسی بده:

از میان شرکت های مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکتی را که با اهداف، شرایط، امکانات و برنامه های شما هماهنگی بیشتری دارد انتخاب نمایید.

دلایل لزوم ثبت شرکت تجاری و ثبت اظهارنامه ثبت شرکت به شرح زیر می باشد :

افرادی که قبلا اقدام به ثبت click here درخواست تاسیس شرکت، تاسیس شخصیت حقوقی، صورت جلسه تغییرات و ... نموده اند، می توانند از طریق بخش پیگیری اقدام به پیگیری درخواست خود کنند.

کاری که در آخر و نهایتا متقاضی ثبت شرکت می بایست انجام دهد، چاپ و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین مرحله جهت ثبت شرکت تلقی می شود .

 ارائه مجوز اگر فعالیت شرکت نیاز به داشتن مجوز از مراجع ذی صلاح داشته باشد .

در گذشته تنها روش ثبت شرکت این بود که اشخاص به صورت حضوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه می کردند و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست خود را برای تاسیس شرکت ثبت می نمودند.

در این صفحه نوع سرمایه نظیر سرمایه نقدی یا غیر نقدی، سهام با نام یا بی نام انتخاب می شود، ارزش ریالی هر سهم نیز باید تعیین گردد . پس از تکمیل فرم مربوطه، با فشار دادن گزینه گام بعدی صفحه مربوط به اشخاص باز خواهد شد .

ثبت شرکت، به انجام روال قانونی ثبت در مرجع ثبت شرکت ها از سوی موسسین و تشکیل دهندگان شرکت گفته می شود. تا زمانی که موسسین حقیقی یا حقوقی از این طریق یعنی مراجعه به اداره ثبت شرکت یا سامانه ثبت شرکت ها و طی کردن روال قانونی، اقدام به ثبت شرکت نکرده باشند، نمی توانند به صورت قانونی فعالیت تجاری شرکت را شروع نمایند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *